Pszichobiológiai Kutatócsoport vezetője (MTA TTK), biológus, az MTA doktora

Kutatásai elsősorban kutyákkal kapcsolatosak. A kutyáknak közös evolúciós és egyedfejlődési története van az emberrel, illetve az emberhez való alkalmazkodása során társas készségei és motivációs rendszere sok szempontból az emberéhez hasonlóvá vált. Bár a kutya és ember értelmi működése nyilvánvalóan nagyon eltér egymástól, kutatásának egyik célja annak feltárása, hogy a kutya és az ember (gyerek) között megfigyelhető „felszínes” viselkedési hasonlóságok hátterében, az értelmi működés rejtett szabályzó szintjein (idegrendszeri aktivitás, hormonális és genetikai szabályozás) milyen hasonlóságok figyelhetők meg.

Előadásának központi gondolata, hogy az információs technológiai forradalom sajátos hatással van az ember társas elmeképességeire és csoportos viselkedésére. Szóba kerülnek azok a kérdések is, hogy milyen előnyöket és kihívásokat rejtenek digitalizált világunkban a korában elképzelhetetlen gyorsasággal változó, globális méreteket öltő és egyre inkább ’virtualizálódó’ társas hálózataink.