Etológus, ELTE TTK Etológia tanszék vezetője és az ELTE TTK Biológiai Intézet igazgatója

Kutatási területei az állati és emberi viselkedés, valamint a robotika. Legfontosabb eredményei közé tartozik, hogy elfogadottá vált a kutya, mint természetes állati modell számos olyan kutatásban, ahol az emberi viselkedés összehasonlító megközelítése a cél. A kutyára alapozott etológiai kutatásai kiterjednek többek között a szocio-kognitív viselkedés evolúciós vizsgálatára, e viselkedésformák genetikai és neurobiológiai mechanizmusainak tisztázására, összehasonlító személyiség-kutatásra, öregedés-kutatásra is.
Manapság a robotika szélesebb értelemben véve a mindennapi tudomány részévé vált. Ennek fejlődésével lehetővé vált az etológia és a robotika összekapcsolása, amely etorobotika néven új megközelítést kínál az úgynevezett szociális robotok tervezésére, megvalósítására, valamint viselkedési mérésekkel történő validálására. Az etorobotika minden egyes új robotot, egy új fajnak tekint, amelynek az adott környezete határozza meg, hogy milyen viselkedési képességekre van szüksége. A társrobotok sikeres működéséhez elengedhetetlen az etológusok és az informatikusok szoros együttműködése.
Előadásában a következő kérdéseket veti fel: Ma úgy látjuk, hogy valamilyen formában a társrobotok megjelennek az életünkben, a munkahelyünkön vagy éppen a lakásunkban. Mennyiben reális ez az elképzelés, és milyenek legyenek ezek a robotok? Vajon az a jó, ha emberszerűek vagy inkább valamilyen teljesen új megjelenési formát adjunk nekik?